Tilbage

Marine motorer

Begrebet marinemotor dækker normalt over en IEC motor der er designet, produceret og testet i henhold til skibs- klassifikationsselskabernes* krav og specifikationer og dermed kvalificeret for anvendelse til applikationer ombord på marinefartøjer. Producenten af marinemotoren medleverer normalt en attest/ dokumentation for at motoren opfylder ovennævnte krav. Herudover kan der, afhængig af de enkelte klassifikationsselskabers regler, være krav om specialtest m.v., -alt afhængig af den pågældende motors effektstørrelse og anvendelsessted.*): Blandt relevante klassifikationsselskaber kan nævnes:

ABS: American Bureau of Shipping
BV: Bureau Veritas
DNV: Det Norske Veritas
GL: Germanischer Lloyd
LRS: Lloyds Register of Ships
NK: Nippon Kaiji Kyokai
RINA: Registro Italiano Navale
RS: Russian Maritime Register of Shipping

Kontakt os venligst på email:info@horsepower.dk for yderligere informationer omkring specifikationer, priser, leveringstider m.v. for marinemotorer.