Tilbage

Sparemotor eller “High efficiency”?

Historik:
Begrebet ”sparemotor” er dansk og modsvarer det mere internationale udtryk “High efficiency”. Begge udtryk dækker over el-motorer der har en højere virkningsgad end ”normale motorer” og de har deres oprindelse i den tidligere Cemep afale – en frivillig aftale blandt motorproducenter med det formål at fremme produktionen og anvendelse af elmotorer med lavere energiforbrug og dermed mindre skadelig påvirkning af miljøet.
Grundet anvendelse af bedre materialer (kobber , jern etc.) i produktionsprocessen er prisen for en High efficiency motor højere end prisen for en tilsvarende motor med lavere virkningsgrad. Merprisen for High effiency motoren er dog som regel tilbagebetalt på kort tid via et noget lavere energiforbrug. (prøv eksempelvis spareberegneren: her).

Referencer:
Den frivillige CEMEP aftale erstattes i 2011 af nye lovgivning gældende for hele EU og beskrevet i Europakommissionens forordning nr.: 640/2009. Desuden er der,via den Internationale Elektrotekniske Commission (IEC), fastsat nye målemetoder ( beskrevet i IEC 60034-2-1:2007) og defineret nye klasser for virkningsgrader på el-motorer, -sidstnævnte beskrevet i den internationale standard : IEC30034-30:2008

Konsekvenser:
Som en konsekvens af de definitioner der er fastsat i IEC 60034-30:2008 er den generelle regel at alle *) 3-fasede, 2-. 4- og 6-polede lavspændingsmotorer (Un<1000V)for kontinuerlig drift (S1 samt S3 >80%) og med effekter fra 0,75 til 375 kW skal være inddelt i følgende kategorier:IE1 = standard virkningsgrad.
IE2 = høj virkningsgrad
IE3 = premium virkningsgrad.

Alle målinger af virkningsgrad skal være foretaget iht. IEC 60034-2-1:2007 og IE.. kategorien skal være angivet på motorens mærkeskilt.*).
Undtagelser for ovennævnte kan eks. være:
-Motorer for ”S2-drift eller S3<80% til S10
-motorer specielt designet for variabel hastighedsregulering iht. IEC60034-25
-motorer specielt designet og integreret i applikationen på en sådan måde at det ikke er muligt at teste motoren som selvstændig enhed.Som en konsekvens af Europakommissionens forordning nr.: 640/2009 skal følgende terminer respekteres nå det gælder brug af motorer inden for EU:

Fra den 16 Juni 2011: skal alle **) motorer (som er omfattet af IEC 60034-30:2008) der placeres inden for EU have en virkningsgrad der som et minimum er i overensstemmelse med IE2.

Fra den 1. Januar 2015: skal alle **) motorer (som er omfattet af IEC 60034-30:2008) med effektstørrelser på 7,5 – 375 kW der placeres inden for EU have en virkningsgrad der som et minimum er i overensstemmelse med IE3 eller minimum IE2 hvis de bliver drevet via en elektronisk hastighedsregulering.

Fra den 1 Januar 2017: skal alle **) motorer (som er omfattet af IEC 60034-30:2008) med effektstørrelser på 0,75 – 375 kW der placeres inden for EU have en virkningsgrad der som et minimum er i overensstemmelse med IE3 eller minimum IE2 hvis de bliver drevet via en elektronisk hastighedsregulering.

**): Undtagelser fra ovennævnte regler kan være:
-motorer designet til at operere helt neddykket i en væske.
-motorer for drift i højder > 4000 m fra havoverfladen
-motorer designet/udlagt for drift i temperaturområder > 60 gr.C og < -30 gr. C
-bremsemotorer
-motorer designet for drift i potentielt eksplosionsfarlige omgivelser

Se hele EU-kommissionens forordning nr. 640/2009 på EU’s hjemmeside:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:191:SOM:DA:HTML

HorsePower Scandinavia kan tilbyde levering af energi besparende motorer i alle ovennævnte kategorier. – få evt. flere informationer på energieffektive motorer og high performance motorer eller kontakt os på email: info@hpscandinavia.dk for yderligere oplysninger.